Stichting Meeting4Life opgericht

De gemeente Lochem is een bijzondere stichting rijker. Op maandag 30 mei werd de officiële oprichtingsakte van stichting Meeting4Life ondertekend door het bestuur onder toeziend oog van de notaris Daan Siebelink van Tap & van Hoff. Zij regelden de oprichting geheel belangeloos. De eerste activiteit is het Festival Meeting4Life dat 27 augustus wordt gehouden in het Openluchttheater in Lochem. Het thema is Samen leven met kanker en het ingezamelde geld komt volledig ten goede aan lokale doelen die passen bij dit thema en KWF kankerbestrijding.

Voor de stichting wordt ook een ANBI-status aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen met deze status hoeven over schenkingen geen belasting te betalen en dat betekent dat er meer geld gaat naar het goede doel. Ook voor donateurs zijn er belastingvoordelen.

De organisatie van het Festival Meeting4ife is in volle gang. Het programma krijgt steeds meer vorm maar is nog niet compleet. De lijst met mensen die hun medewerking toezeggen groeit gestaag. Hoewel nog niet volledig is er al van alles wat. Zo zijn er over de hele dag al acht podiumacts, is er een veiling, zijn er workshops, is er een wandeling, een markt en bouwt scouting iets moois voor de kinderen. Ook zijn de vrijwilligers van Beauty Day Lochem er om mensen die geraakt zijn door kanker even lekker in de watten te leggen. Met een indrukwekkende kaarsenceremonie in de avond wordt stilgestaan bij vrienden, familie en bekenden die strijden of gestreden hebben tegen kanker. Meer informatie is te vinden op meeting4life.nl.

Op de foto: Een officieel moment: De Stichting Meeting4Life is een feit.  (v.l.n.r.) Daan Siebelink (notaris), Janny Stokkink (penningmeester) en Albert Meijer (secretaris).

Geplaatst in Nieuws.